Аккредитация

I-бөлүк   ИНСТИТУЦИОНАЛДЫК АККРЕДИТАЦИЯЛООНУН ТИРКЕМЕЛЕРИ

II-бөлүк ПРОГРАММАЛЫК  АККРЕДИТАЦИЯЛООНУН ТИРКЕМЕЛЕРИ

 

I-бөлүк   ИНСТИТУЦИОНАЛДЫК АККРЕДИТАЦИЯЛООНУН ТИРКЕМЕЛЕРИ

№1 тиркеме Күбөлүк  

Аккредитация

1-бет                                                                                                                                

Аккредитация

2-бет

№2 тиркеме Сертификат

Аккредитация     

3-бет                                                                                                                                                   

№3 тиркеме  Устав 

Аккредитация

4-бет       

 Аккредитация                                                                                                            

  5-бет

Аккредитация

6-бет

Аккредитация

  7-бет

Аккредитация

8-бет

Аккредитация

9-бет                                                                                                                         

Аккредитация

10-бет 

 Аккредитация 

11-бет

Аккредитация

12-бет

Аккредитация

13-бет

Аккредитация

14-бет

Аккредитация

15-бет

Аккредитация

16-бет       

  Аккредитация

17-бет

 Аккредитация                                                                                                           

18-бет

Аккредитация

   19-бет

Аккредитация

20-бет

№4тиркеме  Усулдук кеңештин жобосу 

Аккредитация

21-бет

Аккредитация

22-бет

№5 тиркеме Усулдук бирикменин жобосу (23-27 бет)

Аккредитация

23-бет

Аккредитация

24-бет

Аккредитация

25-бет

.Аккредитация

26-бет

.Аккредитация

27-бет

№6 тиркеме Наасатчылар жөнүндө жобо 

.Аккредитация

28-бет

Аккредитация

29-бет

Аккредитация

30-бет

Аккредитация

31-бет

Аккредитация

32-бет

№7 тиркеме Ички көзөмөлдүн жобосу, топтому

Аккредитация

33-бет

Аккредитация

34-бет

№8 тиркеме   2015-2016 окуу жылынан-2019-2020 окуу жылына чейинки мектепти өнүктүрүү страдегиялык планы 

Аккредитация

35-бет

Аккредитация

36-бет

Аккредитация

37-бет

Аккредитация

38-бет

Аккредитация

39-бет

№9 тиркеме    Анализ 2015-2016 окуу жылы

Аккредитация

40-бет

Аккредитация

41-бет

Аккредитация

42-бет

Аккредитация

43-бет

 

Аккредитация    Аккредитация

44-бет

№10 тиркеме  Бүтүрүүчүсүнүн схема модели 

Аккредитация

45-бет

Аккредитация

46-бет

Аккредитация

47-бет

№11 тиркеме  ОТЖП

Аккредитация

 

48-бет

Аккредитация

49-бет

Аккредитация

50-бет

Аккредитация

51-бет

Аккредитация

52-бет

№4тиркеме  Усулдук кеңештин жобосу (21-22-бет)

№5 тиркеме Усулдук бирикменин жобосу (23-27 бет)

№12 тиркеме  Директордун окуу тарбия иштери боюнча орун басарынын кызматтык нускамасы (53-55-бет)

Аккредитация

53-бет

Аккредитация

54-бет

Аккредитация

55-бет

№13 тиркеме  Окуучулардын окуудагы жетишкендиктерин ачык жана адилетүү баалоонун камсыз кылуучу эрежелер жана процедуралар 

Аккредитация

56-бет                             

Аккредитация

57-бет

Окуучунун милдеттери

Аккредитация

58-бет

Аккредитация

 

59-бет

Аккредитация

 

60-бет

Аккредитация

 

 

61-бет

 

Аккредитация

62-бет

 

Аккредитация

63-бет

 Фотофакт

Аккредитация   Аккредитация

64-бет

Аккредитация  Аккредитация

65-бет

Аккредитация  Аккредитация

66-бет

Аккредитация   Аккредитация

67-бет

№16тиркеме  Жөндөмдүү окуучулар менен иштөөчүүмугалимдерге коюлуучу талаптар 

Аккредитация

68-бет

№17тиркеме Мед(ФАП) кызматерлери менен түзүлгөн иш планы,ден соолук бурчу,ден соолук барагы 

Аккредитация

69-бет

Ден соолук барагы

   Аккредитация

70-бет

Аккредитация

71-бет

Аккредитация   Аккредитация

Медициналык көзөмөлдө бөлмөсү 

 

72-бет 

Аккредитация     Аккредитация

 

73-бет

№18тиркеме Мурат Калиев   жалпы орто билим берүү мектебинин комплекстүү коопсуздук схемасы 

Аккредитация

74-бет

№19тиркеме  Өрт коопсуздугу  

 

Аккредитация

75-бет

Аккредитация

76-бет

Фотофакт

Аккредитация  Аккредитация

77-бет

Аккредитация   Аккредитация

78-бет

Аккредитация

79-бет

№20 тиркеме Мектепте коопсуздукту камсыздоо китеби,мектеп паспорту, приказдар 

Аккредитация

80-бет

Аккредитация       

 

81-бет

Аккредитация

 

82-бет

Аккредитация

 

83-бет

№21 тиркеме Мектептин жарандык коргоону боюнча иш мерчеми 

Аккредитация    Аккредитация

 

84-бет

Аккредитация

 

85-бет

№22 тиркеме Мектеп камкоорчулары” коомдук бирикмесинин Уставы 

Аккредитация

86-бет

Аккредитация

87-бет

Аккредитация

88-бет

Аккредитация

89-бет

Аккредитация

90-бет

Аккредитация

91-бет

 

Аккредитация

92-бет

Аккредитация

93-бет

Аккредитация

94-бет

Аккредитация

95-бет

№23 тиркеме ”Мектеп камкоорчулары “ коомдук бирикмесинин 

Аккредитация

96-бет

Аккредитация

97-бет

№24 тиркеме  Өзүн-өзү башкаруу уюмунун упай системасы 

Фотофакт

Аккредитация  

Аккредитация

98-бет

№25 тиркеме   Интернет, договор,акт

Аккредитация

99-бет

Аккредитация

100-бет

Аккредитация  Аккредитация

101-бет

№26 тиркеме Электрондук күндөлүк ,электрондук почта,веб-сайт 

Аккредитация        Аккредитация

М.Калиев атындагы жалпы  орто билим берүү

мектебинде «Күндөлүк кg” электрондук тиркемеси

колдонуусу боюнча мониторинг

Аккредитация

[email protected] электрондук күндөлүк

[email protected]  -электрондук почта

https://kaliev.mektebim.kg/веб- сайт

102-бет

№26 тиркеме  ИСУОнун буйругу  

Аккредитация

103-бет

№28 тиркеме  Эмгек келишими

Аккредитация

104-бет

№28 тиркеме Кызматтык нускамалар 

Мугалимдин кызматтык нускамасы

Аккредитация

105-бет

Аккредитация

106-бет

Аккредитация

107-бет

Аккредитация

108-бет

Аккредитация

109-бет

№29 тиркеме  Өздүк карточка (Т-2) 

Аккредитация

110-бет

№30 тиркеме Тарификациялык тизме

Аккредитация

111-бет

 

№31-тиркеме Базистик окуу план   2021-2022 окуу жылы, мектеп ичиндеги регламент 

Аккредитация

 

112-бет

Аккредитация

 

 

113-бет

Аккредитация

114-бет

№32-тиркеме  РИК-83  

Аккредитация

 

112-бет

Аккредитация

 

116-бет

Аккредитация

 

117-бет

№33-тиркеме Жумалык жүктөм  

Аккредитация

118-бет

Аккредитация

 

119-бет

№34-тиркеме  Кесиптик квалификациясы  

Аккредитация

Аккредитация

120-бет

Аккредитация

121-бет

№35-тиркеме  Сертификаттар  

Аккредитация

122-бет

Аккредитация

123-бет

Аккредитация

124-бет

Аккредитация

125-бет

Аккредитация

126-бет

№36-тиркеме Мектептин психологиялык өзүн-өзү баалоосу    

Аккредитация

127-бет

Аккредитация

128-бет

Аккредитация

129-бет

Аккредитация

130-бет

Аккредитация

131-бет

№17тиркеме Мед(ФАП) кызматерлери менен түзүлгөн иш планы,ден соолук бурчу,ден соолук барагы (69-74-бет)

№37тиркеме Соц педагогдун иш планы  

Аккредитация

 

132-бет

Аккредитация

 

133-бет

№38тиркеме Соц пед  ата-энелер менен иш планы  

Аккредитация

 

134-бет

№39тиркеме “Ишеним почтасы” 

Фотофакт

Аккредитация

 

135-бет

№40тиркеме  Пандус 

Фотофакт

Аккредитация            Аккредитация

135-бет

№21 тиркеме Мектептин жарандык коргоону боюнча иш мерчеми (84-85-бет)

№19тиркеме  Өрт коопсуздугу  (75-79-бет)

№41 тиркеме Мектептерде ишмердүүлүктүн натыйжалуулугун башкаруунун компонеттери жана алапдын өз ара байланышынын көрсөткүчү.Аккредитация

136-бет

№42 тиркеме Мугалимдин ишин баалоонун натыйжалуулугунун корсөткүчөрү

Аккредитация

137-бет

№43 тиркеме КТУ жобосу,токтому  

Аккредитация

138-бет

Аккредитация

139-бет

Аккредитация

140-бет

Аккредитация

141-бет

Аккредитация

142-бет

Аккредитация

143-бет

№44   Мектептин тех.паспорту,жер участогу

Аккредитация

144-бет

Аккредитация

145-бет

№45   “Наристе”, 480 саатык «Балалык» 3 сааттык бала бакча кабинеттери

Аккредитация

Аккредитация   

146-бет

Аккредитация

Аккредитация

147-бет

№46 Химия,физика сабактарынын лабороториялык иштери (148-153 -бет)

М.Калиев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде химия,физика сабагы боюнча практикалык иштердин өткөрүлүшү тууралуу    маалымдама.  

Химия сабагынан лабороториялык иштери

 Аккредитация     

148-бет 

Аккредитация          

149-бет

Аккредитация        Аккредитация             

Химия сабагы

150-бет

Физика сабагынан лабороториялык иштери

Аккредитация

151-бет

Аккредитация

152-бет

Аккредитация

Физика сабагы

153-бет

№47  Мектеп ашканасы 

Фотофакт

Аккредитация   Аккредитация 

154-бет 

Аккредитация      Аккредитация

155-бет

Аккредитация     Аккредитация

156-бет

Аккредитация   Аккредитация

157-бет

Аккредитация      Аккредитация

158-бет

Аккредитация     Аккредитация

159-бет

№48   СЭЦтин чечими    

Аккредитация

 

160-бет

Аккредитация

 

161-бет

Аккредитация

162-бет

№49   Санитардык- эпидемиологиялык, гигиеналык эрежелердин  сакталышы.     

Фотофакт

Аккредитация      Аккредитация

163-бет

Аккредитация         Аккредитация

164-бет

Аккредитация           Аккредитация

165-бет

№19тиркеме  Өрт коопсуздугу  (75-79-бет)

№50  Жылуулук режими     

Фотофакт

Аккредитация    Аккредитация

166-бет

Аккредитация

167-бет

№51    Мектеп жөнүндө фотофакт     

Аккредитация   Аккредитация

168-бет

Аккредитация              Аккредитация

169-бет

 Аккредитация       Аккредитация

170-бет

Аккредитация       Аккредитация

171-бет

Аккредитация     Аккредитация

172-бет

  Аккредитация   Аккредитация

173-бет

Окуу класстарынын сүрөттөрү

Аккредитация   Аккредитация

Физика кабинети   174-бет

Аккредитация    Аккредитация

Химия кабинети 175-бет

Аккредитация       Аккредитация

Англис тили кабинети                                                                                                              Башталгыч класс кабинети

176-бет

Аккредитация       Аккредитация

Комьпютер кабинети  177-бет

Аккредитация   Аккредитация

Спорт зал  178-бет

Аккредитация   Аккредитация

Актовый зал 179-бет

Аккредитация      Аккредитация

180-бет

Аккредитация   Аккредитация

181-бет

Аккредитация   Аккредитация

Китепкана  182-бет

 №52 тиркеме  Мектептин2021-жылдан 2025-жылына чейин Мектепти өнүктүрүү стратегиялык  планы    

Аккредитация

183-бет

Аккредитация

184-бет

Аккредитация

185-бет

Аккредитация

186-бет

Аккредитация

187-бет

Аккредитация

188-бет

Аккредитация

189-бет

Аккредитация

190-бет

Аккредитация

191-бет

Аккредитация

192-бет

Аккредитация

193-бет

Аккредитация

194-бет

Аккредитация

195-бет

Аккредитация

196-бет

Аккредитация

197-бет

Аккредитация

198-бет

Аккредитация

199-бет

№53 тиркеме  М.Калиев атындагы мектебинин 2015-окуу жылынан 2018-2019 окуу жылына чейинки тартылып келген акча-каражаттар

Аккредитация

200-бет

 №54 тиркемеАта-энелерден, демөөрчүлөрдөн түшкөн акча каражаттары

 Фотофакт

Аккредитация

201-бет

 №55 тиркеме Суроо талап 

Аккредитация

202-бет

 

II-бөлүк  ПРОГРАММАЛЫК  АККРЕДИТАЦИЯЛООНУН ТИРКЕМЕЛЕРИ

№1 тиркеме Окуу пландары жана алардын түшүнүк каттары   

     Аккредитация  Аккредитация

41-бет

Аккредитация        Аккредитация

42-бет

Аккредитация    Аккредитация

 

43-бет

Аккредитация        Аккредитация

 

44-бет

Аккредитация     Аккредитация

45-бет

Аккредитация      Аккредитация

46-бет

Аккредитация

47-бет

№2 тиркеме Методикалык китептер

2015-2016 окуу жылы2016-2017 окуу жылы2017-2018 окуу жылы2018-2019 окуу жылы2019-2020 окуу жылы
        24          1377

№3  тиркеме Мектепте  балдарды мектепке даярдоо программасы «Наристе» (480 саат)

«Бирге окуйбуз» долбоору боюнча келген окуу китептери

Аккредитация       Аккредитация

48-бет

Аккредитация     Аккредитация

49-бет

№4 тиркеме  Д10 акыркы бети

Аккредитация

50-бет

№5 тиркеме Китепкананын отчету

Аккредитация    Аккредитация  Аккредитация

51-бет

Аккредитация     Аккредитация

52-бет

Аккредитация   Аккредитация

53-бет

Аккредитация   Аккредитация

54-бет

 №6 тиркеме  5-жылдыкта көрсөткүч диаграмма (китептер)

Аккредитация

№7 тиркеме  5- жылдыкта класстардын китеп менен камсыз болушунун таблицасы

Аккредитация

55-бет

№8 тиркеме  Смарт телевизордун ,  проектордун  (фотофакт)

Аккредитация      Аккредитация

Аккредитация

56-бет

№9 тиркеме  Компьютердик класс,иштөө регламенти (фотофакт)

Аккредитация  Аккредитация

57-бет

Аккредитация

58-бет

 №10 тиркеме   Договор Max Link.

Аккредитация

Аккредитация

59-бет

№11 тиркеме  Донорлордон түшкөн китептер (фотофакт)

Аккредитация    Аккредитация

 

№12 тиркеме  Колдонулган электрондук китептин сайттары  

Билим булагы: https://www.bb.edu.gov.kg/index.ph

Билимкана: http://www.ibilim.kg

Айданек : https://m.2gis.kg/bishkek/firm

60-бет

№13 тиркеме  Усулдук кеңештин иш планы

Аккредитация     Аккредитация

61-бет

№14 тиркеме Метод бирикмелердин коюлган максаттары

Аккредитация

62-бет

№15 тиркеме Календардык план, Сабактын планы (фотофакт)

Аккредитация     Аккредитация

63-бет

Аккредитация    Аккредитация

64-бет

Аккредитация     Аккредитация

65-бет

Аккредитация

66-бет

№16 тиркеме  Курстан өткөн мугалимдер

Аккредитация

Аккредитация

67-бет

Аккредитация

68-бет

№17 тиркеме “Бирге окуйбуз” добоору(отчет) Фотофакт

Аккредитация    Аккредитация

69-бет

Аккредитация    Аккредитация

70-бет

Аккредитация   Аккредитация

71-бет

Аккредитация    

Аккредитация      Аккредитация

72-бет

Аккредитация    Аккредитация

Аккредитация    Аккредитация

73-бет

№18 тиркеме «Керемет окуу» добоору (планы) фотофакт

Аккредитация

74-бет

Аккредитация    Аккредитация

75-бет

№19 тиркеме Онлайн сабактар (ссылкалар)

https://youtu.be/Td1q0aibhxk

https://youtu.be/y9auttC-wqQ

https://youtu.be/LQD_3XZNdmg

https://youtu.be/HtwfOi1qWk0

№20 тиркеме ИКТ курс сертификат

Аккредитация    Аккредитация

76-бет

Аккредитация

77-бет

Аккредитация

78-бет

Аккредитация

79-бет

№21 тиркеме Сабактадын карта анализи

Аккредитация    Аккредитация

80-бет

Аккредитация

81-бет

№22 тиркеме  Насаатчылар боюнча анализ иш планы,отчету

Аккредитация   Аккредитация

 

82-бет

Аккредитация   Аккредитация

83-бет

№23 тиркеме Электрондук күндөлүк (фотофакт)       

Аккредитация     Аккредитация                   

                   М.Калиев атындагы жалпы  орто билим берүү  мектебинде «Күндөлүк кg” электрондук тиркемесиколдонуусу боюнча мониторинг

84-бет

№24тиркеме  Усулдук бирикменин декдасынын иш планы жана отчету

Аккредитация   Аккредитация

85-бет

Аккредитация        Аккредитация

86-бет

№25 тиркеме  Билим сапаты боюнча  Мониторинг

Аккредитация    Аккредитация

87-бет

                                                                                                                 

 Аккредитация  

    88-бет   

№26 тиркеме  Билим сапатынын жетишүү диаграммасы

Аккредитация    Аккредитация

89-бет

Аккредитация      Аккредитация

90-бет

№27 тиркеме   Класстык журналдын жобосу

Аккредитация

Аккредитация

91-бет

 

Аккредитация

92-бет

Аккредитация

Аккредитация

Аккредитация

93-бет

 

№28 тиркеме Эссе бир окуучунун

Аккредитация                  Аккредитация

94-бет

Аккредитация

95-бет

№29 тиркеме   Атестациялоо бурчу

Аккредитация    Аккредитация

96-бет

№30 тиркеме   Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясындагы окуучуларга баалоо  иштеринин токтому

Аккредитация

 

97-бет

Аккредитация

 

98-бет

№31 тиркеме Аппеляция комиссиясы  талаш тартыш комиссиясын буйругунун токтому

Аккредитация    Аккредитация

 

99-бет

№32 тиркеме Мед(ФАП) кызматерлери менен түзүлгөн иш планы Ден соолук бурчу

Аккредитация      Аккредитация

100-бет

№33тиркеме Санитардык- эпидемиологиялык, гигиеналык эрежелердин  сакталышы. (фотофакт)

Аккредитация    Аккредитация

Аккредитация      Аккредитация

101-бет

Аккредитация  Аккредитация

Дараткана 

Аккредитация

102-бет

Аккредитация   Аккредитация

Аккредитация    Аккредитация

103-бет

№34 тиркеме Мектепти жашылдандыруу ,көрктөндүрүү(фотофакт)

Аккредитация  Аккредитация

104-бет

Аккредитация                       Аккредитация

Аккредитация          Аккредитация

Аккредитация  Аккредитация

105-бет

Аккредитация        Аккредитация   Аккредитация

106-бет

№35 тиркеме  Мектептин психологиялык коопсуздугун алдын-алуу (иш-чаралар пландар)

Аккредитация

107-бет

№36 тиркеме  Соц пед иш планы

Аккредитация

 

108-бет

Аккредитация

 

109-бет

№37 тиркеме  Соц паспорт

Аккредитация

 

110-бет

№38 тиркеме   5-жылдык  Конкурстар(фотофакт)

2019-2020-окуу жылында Мурат Калиев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин ийгиликтери

Аккредитация

 

Мурат Калиев мектебинин 11-класстарынын окуучулары  Ак-Суу районунун аймагындагы окуучулар арасында 23-февраль Ата-Мекенди коргоо күнүнө карата “Милдет,Намыс,Ата-Мекен” сынагында 1-орунду багындырып  областык турга жолдомо алышкан.

111-бет

Аккредитация

Мурат Калиев мектебинин орус тилдуу   7-класстарынын окуучулары

Азамат кызы Аяна, Нурланова Касиет,Калыйдылдаева Умут  Ак-Суу районунун аймагындагы окуучулар арасында   

  “Манас таануу” интелектуалдык теле таймашта      1-орунду багындырып облустук турга жолдомо алышкан

112-бет

Аккредитация

Мурат Калиев мектебинин 6-классынын окуучусу Асанакунова Адинай Ак-Суу районунун аймагындагы окуучулар арасында  “2020-жыл Региондорду өнүктүрүү,өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы алкагында “Улуу Жеништин 75 жылдыгына карата “Мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам!” сынагында вокал номинациясы боюнча 2— орунду багындырып областык турга жолдомо алган

113-бет

Аккредитация

Мурат Калиев атындагы жалпы орто билим беруу мектеби“Улуу Жеништин 75 жылдыгына карата “Аталардын эрдигин данктайбыз” аттуу республикалык онлайн фестивалда уюштурууда кошкон салымы учун ыраазычылык кат менен сыйланды.

114-бет

№39 тиркеме Жылдын мыкты окуучусу (фотофакт)

Аккредитация            Аккредитация    Аккредитация  Аккредитация

Мурат Калиев атындагы жалпы орто                        Мурат Калиев атындагы жалпы орто   билим мектебинин   7-классынын окуучусу

билим беруу мектебинин                                                                                                       Джорупова Данеля                                        

9-классынын окуучусу                                                            “Кыргызстандын мыкты окуучусу -2021” конкурсунун женүүчүсү  3-даражадагы грамота

  Мектеп окуучулар арасында өткөрүлгөн                                                                                     менен сыйланды.

республикалык “Кыргызстандын мыкты окуучусу -2020”

конкурсунун женүүчүсү  1-даражадагы грамота

менен сыйланды.

Доктурбаева Сезим

115-бет

Аккредитация

Мурат Калиев атындагы жалпы орто билим беруу мектебинин 11-классынын окуучусу Кенжебаева Нурайым

Мектеп окуучулар арасында откорулгон республикалык “Кыргызстандын мыкты окуучусу -2020”конкурсунун женуучусу

 1-даражадагы грамота менен сыйланды

116-бет

№40 тиркеме Натыйжа динамикасы (ЖМА, НЦТ, Секом,Нова) Мониторинг

Аккредитация

М.Калиев атындагы жалпы орто билим                                             

 берүү мектебинде ЖРТ көрсөткүчтөрү       

           

Аккредитация      

117-бет

№41 тиркеме  Интеллектуалдык марафон (китепче )  (фотофакт

Аккредитация     Аккредитация

118-бет

№42 тиркеме “Ишеним почтасы” (фотофакт)

Аккредитация Аккредитация

119-бет

№44 тиркеме Сапаттык курам

Аккредитация

 

120-бет

Аккредитация

 

 

121-бет

Аккредитация

 

122-бет

№45тиркеме Мугалимдердин нагрузкалары боюнча маалымдамалары

Аккредитация     Аккредитация

123-бет

№46 тиркеме тарификациялык тизме

Аккредитация

 

124-бет

№47 тиркеме  РИК-83

Аккредитация

125-бет

Аккредитация

 

126-бет

Аккредитация

127-бет

48 тиркеме  Соц пед менен ата-эненин иш планы   (фотофакт)

Аккредитация

128-бет

Аккредитация       Аккредитация

129-бет

49 тиркеме  Мектепте коопсуздукту камсыздоо

Аккредитация Аккредитация

130-бет

№50тиркеме  Өрт коопсуздугу (фотофакт)

Аккредитация      Аккредитация

131-бет

Аккредитация

Аккредитация   Аккредитация

132-бет

Аккредитация   Аккредитация

133-бет

№51 тиркеме Түрткү берүүчү акынын эксперттик комиссиясынын токтому

Аккредитация     Аккредитация

134-бет

Аккредитация

135-бет

№52 тиркеме  Грамота (фотофакт)

Аккредитация

136-бет

№36 тиркеме  Мектептин тех.паспорту

Аккредитация

137-бет

Аккредитация

138-бет

Тиркеме№54  Имараттардын сүрөттөрү

Аккредитация    Аккредитация

139-бет

Аккредитация  Аккредитация

140-бет

Тиркеме№55   Жер участогу

Аккредитация         Аккредитация     Аккредитация

Аккредитация       Аккредитация        Аккредитация

141-бет

Тиркеме№56 Окуу класстарынын сүрөттөрү

Аккредитация  Аккредитация

физика кабинети

142-бет

Аккредитация   Аккредитация

Химия кабинети

143-бет

Аккредитация   Аккредитация

англис тили  кабинети                                                                                                                          башталгыч класс кабинети

144-бет

Аккредитация

кыргыз тил кабинети

145-бет

Аккредитация   Аккредитация

компьютер класс кабинети

146-бет

Аккредитация      Аккредитация

Китепкана

147-бет

Аккредитация   Аккредитация

даярдоо класс

148-бет

Аккредитация   Аккредитация

149-бет

Аккредитация   Аккредитация

Спорт зал

150-бет

Аккредитация  Аккредитация

Актовый зал

151-бет

Тиркеме№57  СЭЦтин чечими

Аккредитация      Аккредитация

152-бет

Аккредитация

 

153-бет